menu
20PLN No Deposit

Olympic Entertainment Group łączy swe spółki na Słowacji

Firma Olympic Entertainment Group (OEG) ogłosiła fuzję swoich spółek zależnych na Słowacji ze względu na znaczny wzrost finansowy w 2015 roku.

Olympic Entertainment Group (OEG) jest operatorem kasyna, którego aktywa znajdują się na Białorusi, w Estonii, we Włoszech, na Łotwie, w Polsce, na Słowacji i w innych krajach, postanowił połączyć swoje spółki zależne Olympic Casino Slovakia and Olympic F&B pod wspólną marką - Olympic Casino Slovakia.

Inicjatywa ta została opracowana w związku z dążeniem firmy do "skorygowania własnej struktury". Także w OEG uważają, że Unia nie naruszy działalności gospodarczej operatora.

Olympic Entertainment Group

Również należy pamiętać, że fuzja nie będzie miała wpływu na działalność gospodarczą operatora.

Informacja o fuzji została potwierdzona po tym, jak w OEG zanotowali znaczny wzrost finansowy na 2015 r. Przychód operatora za ostatni rok wzrósł o 10% i wynosi 187,5 milionów dolarów. Przychody netto ze sprzedaży firmy wynoszą 29,4 miliony dolarów.

Warto przypomnieć, że podstawowy rynek operatora OEG to Łotwa, gdzie zysk firmy za 2015 wyniósł 55 milionów euro rocznych. Jednak, oprócz tego, firma zanotowała wzrost przychodu także w innych krajach, w tym w Polsce.